Признаци на блокировки в чакрите според ЮМЕЙХО (първа, втора и трета чакра)

Човешкото тяло е най-съвършеното творение в земния физически свят. В него са зашифровани уроци, които човекът трябва да премине.

Тялото е отражение или може да се каже "изваяние" на душата: всичките й проблеми са отразени в него. Тези проблеми се наричат блокажи. Една от предпоставките за заболявания и проблеми на физическо ниво е неприемането на себе си, на тялото си, а от това произлизат противоречия с физическата реалност. Юмеихо-терапията има много общо с Дзен, в подпомагането на човека да се помири с тялото си, да го заобича. Когато човек успее да заобича тялото си, той може да го отпусне не само външно, но и вътрешно - тогава то става най-важния му помощник на Земята. "Отпускането е Царя не лечението" - отново повтарям стари истини.
На фино ниво, неподвижна мисъл, правила, на физическо - енергиен блокаж (това, което в мануалната терапия се нарича локален блокаж и постурален мускулен дисбаланс, може да бъде разглеждано като проекция на ментален блокаж върху физическото тяло). По закона за обратната връзка можем да въздействаме на ментално ниво, с цел да променим тялото и да въздействаме на физическото тяло за да получим ментална корекция. За нелинейното мислене, къде е първичното въздействие е без значение, тъй като "всичко е във всичко", и всички процеси са циклични. Концепцията на Дзен, на която се основава този аспект от въздействието в Юмеихо, води до опростената формула: "външното е равно на вътрешното". Оттук следва, че променяйки мислите, можем да въздействаме на тялото, което ще приеме нужната форма, като се излекува от болестта. Но следва и извода - заниманията само с тялото, не са достатъчни.
Всяка част на тялото носи определена информация, и за да я осмислим, трябва да се научим да се концентрираме върху него. Ако го разглеждаме като външно отражение на мисълта, тогава различните му части се оказват, в известна степен, разделени от някакви напрежения. Тези напрежения на физическо ниво са блокажите.
Юмеихо дава възможност да се работи максимално ефективно с отпускането на тялото и отстраняването на блокажите. В това отношение са много интересни чакрите - енергийните центрове на биосистемата, които преобразуват универсалната енергия на Вселената според нуждите на човека.
Човешкото съзнание работи така, че мислите му се разполагат в конкретни области на тялото, и ако са насочени към разделение и отрицание, блокират потока от енергия в съответната чакра, което води до изтощаване на енергията в свързаната с чакрата част от тялото, нарушава циркулацията й, и в крайна сметка води до заболяване. Жизнените проблеми също се отразяват като блокажи и всяка чакра си има свои ситуации и заболявания.
В интегралната медицина трябва да се съчетават заниманията с пациента и неговото съдействие. В този контекст, най-добре класическото Юмеихо (физическо ниво на корекция), да се съчетава с вътрешна практика, която пациентът да провежда самостоятелно, при посочени проблеми и дадени напътствия за самостоятелна работа. Най-добре е, човек да развива сам силата си, а не да му се влива от другите. Но и такива методи, когато лечителя работи вместо пациента, са приемливи. Това е медицина, която си отива, но когато се налага да се помогне, трябва да се работи и по този начин. Освен това, съвременната ортодоксална медицина продължава да работи по този начин.

Въздействието на чакрите в Юмеихо се провежда чрез заниманията с гръбначния стълб, което не е самоцел на Юмеихо-терапията. Този аспект на метода, е постигнат следствие на дълга практика.


ПЪРВА ЧАКРА (опашен център)

При блокажи в чакрата, човекът прави впечатление на слаба личност, може да е доста пасивен, изтормозен, с болезнен вид. Често е с болни бъбреци, с травми на опашката. Човекът не приема физическото си тяло вътрешно, живота във физическия свят. В този център е заложена любовта към себе си (към тялото) и към света. Блокажите в чакрата създават мускулно напрежение във всички мускули около опашката, не е рядко подвиването на опашката навътре. В Юмеихо обработката на кръста завършва с фиксиране на пръстите в точката на опашката и е един от начините за разблокиране на тази чакра (както вече споменах, косвено насочени към телесно ориентирана психотерапия).


 ВТОРА ЧАКРА (Сексуален център)

Емоциите свързани с тази чакра, са свързани с интимните и семейни отношения, със самоуважението, с разни загуби, вина, чувствителност, бременност, насилие. Ключът тук е в хармоничното взаимодействие на мъжката и женската половина в човешкото същество.
Сексуалната енергия е основна творческа енергия във Вселената. Отричането или подтискането на тази енергия води до различни заболявания, неврози и истерии. Връзка с първа чакра дава: отрицанието на тялото, защото принадлежи на физическия свят, води до отричане на сексуалната енергия. Здравословните проблеми като цяло и материалното благополучие, бедност или богатство, са пряко свързани с дейността на сексуалния център. Блокажите в тази област са сред най-мощните. Вкоренените в съзнанието на човека от векове заблуждения, дошли от дълбините на вековете, за грешното и нечистотата в половите отношения, са основна причина за това.
Напрежението е разположено в областта на кръста и малкия таз, и понякога обхваща цялата поясна област, и дори корема. Пациентът има болки в областта на таза, което е показател за наличието на блокажи. При мъжете блокирани напрежения се срещат около ануса и простатата и са насочени направо нагоре, като включват и двете долни чакри. Тези напрежения подтискат функцията на простатата. При жените стягащи и разпъващи напрежения достигат до външните полови органи, като намаляват чувствителността им. И при двата пола, общо напрежение в долната част на стомаха е насочено перпендикулярно, като блокира вътрешните репродуктивни органи.
Освен блокажите от сексуален характер, тези напрежения могат да се проявят като стягане на корема, на неприемането му като част от тялото, блокирайки по този начин сексуалната и жизнена енергия. Тази област от тялото (тазът), е много богата на мускули. Не представлява трудност да се определи напрежението във външните мускули. Трудно е установяването и отпущането на вътрешните мускули - те носят в себе си информация, която е в подсъзнанието. В сухожилията и свръзките са записани дълголетни мисъл-форми, които са много силни и трудно се поддават на въздействие. Точно затова областта на таза е толкова важна и Сайонджи я е поставил на първо място в метода, макар да не разглежда всичките му аспекти. Като метод, Юмеихо-терапията е най-съвършена сред методите на хиропрактиките, като позволява максимално дълбоко и пълно въздействие върхо всички видове тазови мускули, премахвайки напрежението и блокажите, при това пациентът изпитва не дискомфорт, а удоволствие.
 

ТРЕТА ЧАКРА (Слънчев сплит)

В. Жикаренцев нарича тази чакра "център на страха". В нея се записват страховете, които са доста много при нормалния човек. Страховете имат дуална природа и точно в този център, линейното мислене дава дуална оценка на събитията в живота.
Тук емоциите са свързани с усилията за постигане на власт, сила, контрол на ситуацията, с чувството на превъзходство, с подтискането на другите. Нарушаването на енергетиката води до заболявания в стомаха и подстомашната жлеза. До сексуални проблеми, ако сексът се практикува като "спорт" и резултатите се натрупват точно в тази чакра. Един от видовете страхове записан тук, е страхопочитанието пред авторитети, учители, както и комплекса за вина. Тук се формира духовната мъдрост и съзнанието за универсалността на Вселената, хармоничния живот в нея, осъзнаването на собственото си място. При нормална манипура-чакра, човек е физически и духовно здрав и сам може да лекува. Голям корем и излишна маса се образуват следствие ограничаването на енергиите, предизвикано от множество страхове, които се записват там. Следствие на това е напрежението в кръста, което е свързано с корема, гръбначният стълб започва да се извива напред. Коремните мускули се разтягат напред и надолу, като по този начин създават свободно пространство, което се запълва с мазнини. Раздуващото мускулите напрежение, което е от двете страни, води до затлъстяване на талията. Проблемът с корема може да бъде решен като го приемете като част от тялото си и престанете да се борите с него. Това е в област за самостоятелна работа на пациента. Интересно е да се отбележи, че когато пациентът е пасивен при Юмеихо-терапия, манипулациите стимулират премахването на блокажите, а това помага да бъдат премахнати с минималното усещане на дискомфорт. Юмеихо има много методи в тази посока, както преки, така и косвени.
Към трета чакра се отнася и енергийният ЦЕНТЪР НА ЧЕРНИЯ ДРОБ, което не се разглежда в много информации за енергийната човешка система. Той е разположен в областта на черния дроб. Основната емоция на този център е гнева. На Изток казват: "Гневът наранява черния дроб". Смята се, че черния дроб е отговорен за появата на артрита, на алергиите и разсеяната склероза (В. Жикаренцев). Това изглежда много вероятно, защото черният дроб играе роля в много обменни процеси и е един от главните "филтри" на организма. Източната медицина го нарича "Голямата Царица". Напрежението в тялото при блокажи в този център са следствие нуждата от сдържане на емоциите гняв и ярост или неконтролираното им изразяване. Това напрежение се усеща в областта на дъгата образувана от ребрата. ЦЕНТЪРЪТ ТАНДЕН, за който вече говорихме, е областта, където умът се свързва с тялото - това е цялата долна част на таза. Тук е натрупването на Ки (Чи, Ци, Прана) в човека.
Доказана е ролята на таза в концепцията на Сайонджи, в основата, на която е важността на тази област за жизнената дейност на организма. Добре е да се препоръчва на пациента самостоятелна работа във вид на най-елементарно, но много ефективна и безвредна за психиката медитация - "просто седене". Ако човек стои отпуснато в поза "дзад-зен" всеки ден поне по десет минути, тялото, започвайки от трета чакра, се разблокирва. Юмеихо изработва условен рефлекс, когато пациентът в къщи, седне или легне в една от хоризонталните пози и започне отпускане като така дава възможност на процесите стартирани чрез Юмеихо да доведат до оздравяване на организма.

...продължава...
 

Източник: Искра Банкова

Прочетете още:
  • Хронични болки в гърба

    upload.53d21ae56152b5.64108353.jpgПословицата "Всеки носи своя кръст" говори за тясната зависимост между психиката и проблемите с гръбнака. Не напразно за силните хора се казва, че "имат яка гърбина".

  • CalDenx ® - Уникален комплекс за здравето на костите

    upload.53d0da96bece94.62845516.jpgКалцият е от съществено значение за поддържане на здрави кости и зъби. Той е ключов елемент в другите системи на тялото, като например на нервната система: при функциониране на нервните клетки калция се усвоява от костните тъкани. Недостигът на калций в костните тъкани може да доведе до тяхното отслабване.

  • Дафинов лист за прочистване на ставите

    upload.53ce771188afe3.65549515.jpgИзпитана народна рецепта за шипове и отлагания на соли.

Абонирайте се за да получавате новини, актуални промоции и допълнителна информация свързана YUMEIHO CENTRE.