Партньорства и франчайзи

Уважаеми Дами и Господа,

Предлагаме в схемата на Вашите TEAM BUILDING ПРОГРАМИ за бъде включено ЮМЕЙХО (YUMEIHO). ЮМЕЙХО е философия и практика за постигане и запазване на пълен баланс, хармония и равновесие на човека със себе си и със заобикалящия го свят.

В човека тези идеи се изразяват като хармония между Дух, Душа, Разум и Тяло , а в обществото  те са непосредствено  свързани с идеите и целите на  Team Building.
Всички онаследени, вродени и придобити умствени, психически, физически и емоционални блокажи в човека се отразяват не само върху неговата физика, но се проектират и върху поведението и отношенията в семейството и в колектива, в който живее или работи.

Прилагането на ЮМЕЙХО премахва тези блокажи и води до:
- подобряване на общото здравословно състояние на човека;
- повишаване на имунната защита;
- повишаване на активноста и трудоспособноста;
- повишаване на гъвкавоста и  адаптивноста на физическо, умствено и емоционално ниво;
- нормализиране на телесното тегло;
- премахване на стреса и последиците от него;
- намаляване на напрежението и агресивността.

Всичко това води до разширяване на границите на комфорт на личноста, подобряване на самочуствието, чара и обаянието, както и толерантноста в отношенията. Този ефект е пряко свързан с ежедневната дейност на колектива и на всеки от неговите членове, повлиява способноста за взимане на бързи и точни решения както при нормални, така също при екстремални условия на работа и форсмажорни ситуатции.
Отразява се положително върху способноста за водене на преговори и постигане на взаимно изгодни споразумения.

С включването на  ЮМЕЙХО в програмата на Вашия  Team Building ние можем да помогнем на членовете на Вашия екип да стъпят на пътя на по-бързото постигане на баланс и хармония. Извървяването на този път от всеки остава въпрос на личен избор.

 

ПАРТНЬОРСКА ПРОГРАМА
 

Станете наш партньор!
ЮМЕЙХО не може да се обясни и опише!
ЮМЕЙХО е нужно да се почувства!
Именно по тази причина ЮМЕЙХО не може да бъде рекламирано и да получи популярност по обичайните стандартни начини. Вие знаете за ЮМЕЙХО, ползвали сте ЮМЕЙХО и сте убедени в положителните и благоприятни промени, които ЮМЕЙХО внася в живота на хората.
Препоръчайте ни на Вашите близки, роднини, приятели, колеги, клиенти, сътрудници, партньори, пациенти и т.н. и ние ще Ви преведем 10% от приходите, получени следствие на Вашите препоръки. За целта е нужно предварително да сключим договор.
Обадете ни се!
 

КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ
 

ЗА НАЙ-ДОБРИТЕ ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ!
Сключваме договори. Цени по договаряне!
Независимо дали сте индивидуален клиент, малко предприятие или голяма корпорация, ние организираме услугите си съобразно вашите нужди. Винаги намираме начини да направим повече, за да може Вие да вършите по-малко и да стават нещата за Вас по-бързо и по-лесно!
Подходът ни е изцяло гъвкав и адаптивен, за да отговаря напълно на Вашите изисквания. Работим където е необходимо – в нашия ЮМЕЙХО ЦЕНТЪР, в дома Ви, във Вашия офис, навън по време на отпуските Ви, бизнес пътуванията Ви и навсякъде, където се налага и е нужно. Седалището ни се намира в София, но с радост съдействаме на клиентите си в провинцията и в чужбина.
Вие сте лекар, мениджър, директор, управител или собственик на фирма, организация, фондация, отбор, група, състав, трупа, екип и т.н. Искате Вашите хора винаги да са здрави, за да преодоляват стреса, в добра форма и да дават 100% от себе си. Искате те да са още по-добри в това, което правят. Искате хората, за които отговаряте да могат лесно да се адаптират и да не им оказва влияние смяната на часовите зони.
Искате след 5 години те да изглеждат и да се чувстват така, както преди 10 и даже по-добре.
 

Абонирайте се за да получавате новини, актуални промоции и допълнителна информация свързана YUMEIHO CENTRE.