Георги Риджалски, GSM: +359-877852684, ridalgo@abv.bg

Много съм благодарен на екипа и на терапевтите на Академия на здравето Св. Лука и ЮМЕЙХО ЦЕНТЪР – Докузанов и Ко. за положените усилия по диагностициране и долекуване на изкривявания на гръбначния ми стълб и корекция на изместването на Центъра на тежестта ми.

Георги Риджалски

 БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО
от Георги Риджалски,
към Академия на здравето Св. Лука и ЮМЕЙХО ЦЕНТЪР – Докузанов и Ко.

Много съм благодарен на екипа и на терапевтите на Академията за положените усилия по диагностициране и долекуване на изкривявания на гръбначния ми стълб и корекция на изместването на Центъра на тежестта ми.
При направената терапия с физическо-психически методи установих, че профилактиката на организма трябва да се осъществява ежедневно и детоксикацията на организма не е просто самоцел, а средство за постигането на по-добро здраве. Хармонията, която се усеща в ЮМЕЙХО Центъра, а също и при общуване с терапевтите допълнително релаксира организма и сваля напрежението от ежедневния стрес. Знанията, използвани при лечението са придобити от манастира Шао Лин и други манастири в Тибет, Индия, Непал и Атон, а също така и от достиженията на съвременната наука. Наистина в Академия на здравето Св. Лука и ЮМЕЙХО ЦЕНТЪР – Докузанов и Ко. умело се съчетават най-древните знания с най-съвременните технологии. Също така в методиката, която се използва, много добре е приложено Знанието на Човечеството за лечебните свойства на водата.
При общуване с терапевта г-н Лука Докузанов, осъзнах, че причините на болестите който ни сполетяват са зародени в начина ни на общуване с Природата. Енергията, която излъчваме е резултат на правилното или неправилно общуване помежду ни. Нарушената комуникация между хората поражда конфликти, противоречия и проблеми, които често водят до болести.

Като знак на съпричастност и благодарност към него и екипа му пиша това Благодарствено писмо.


26.01.2015 г.
С уважение и Почест,
Георги Риджалски

E-mail: ridalgo@abv.bg 

GSM: +359-877852684

Абонирайте се за да получавате новини, актуални промоции и допълнителна информация свързана YUMEIHO CENTRE.